Arbejdsmiljøkoordinator

Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor det forventes, at der vil være mere end én arbejdsgiver til stede på byggepladsen samtidig, skal bygherre sørge for at udpege en arbejdsmiljøkoordinator.

En arbejdsmiljøkoordinators opgaver på byggepladsen uanset størrelse:

Derudover skal koordinator sikre, at der kun er adgang til byggepladsen for dem, der reelt har noget at gøre der.

Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltninger skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14. dag og gennem personlig kontakt på byggepladsen.

Sikkerhed og sundhed samt APV

Har du styr på sikkerheden?

Pignus kan for bygherre afholde sikkerhedsmøder og ugentlige sikkerhedsrunderinger på byggepladsen, herunder opfølgning herpå.

Som følge af vores mange års praktiske erfaringer fra talrige udførte sager, sikrer vi gennem konstruktiv dialog en god tone på byggepladsen.

Med entreprenant tilgang og mindset sørger vi for, at sikkerheden er i top samtidigt med at produktiviteten opretholdes.

Vi bistår også med udarbejdelse af PSS og implementerer den på byggepladsen, så alle kender planen og ved hvor de kan finde den.

Kontakt os

Vores ydelser