Projekter

Geoteknik og miljøundersøgelse af jordforhold til fremtidigt byggeri

Udarbejdelse af geoteknisk rapport samt miljøprøver i dybden for fremtidigt byggeri

Læs mere

Eksklusivt haveanlæg

Haveanlæg i Vedbæk med sandsten, pool, spa og alt hvad hjertet kan begære

Vi udfører projektledelse / projektstyring for en af vores tætte samarbejdspartnere.

Læs mere

Privat haveanlæg i Roskilde

Stort privat haveanlæg ned til vandet med terrasser, rosenhaver m.v.

Vi udfører projektledelse / projektstyring for en af vores tætte samarbejdspartnere.

Læs mere

Anlægsprojekt på ny bydel i København

Anlægsprojekt med brolægning i div. afskygninger. P-pladser, overkørsler m.v.

Vi udfører projektledelse / projektstyring for en af vores tætte samarbejdspartnere.

Læs mere

Kloak/byggemodningsprojekt i Ringsted

Byggemodning til granitplads. Projektet består af jordarbejde, kloak/LAR-løsning samt belægning.

Vi rådgiver omkring LAR-løsningen og har myndighedskontakten og bistår udførende entreprenører.

Læs mere

Større ombygningsprojekt på skole

Spændende ombygningsprojekt af en gammel skole med delvis nedrivning.

Dette projekt indeholder blandt andet:

 • Tidsplanlægning
 • Indhentelse af tilbud fra entreprenører
 • Gennemgang af affaldsanmeldelse for at sikre miljøhensyn og at love og regler overholdes
 • Miljøsanering
 • Stripning
 • Byggestyring
 • Myndighedsbehandling helt frem til aflevering af færdigt projekt til genopbygning af seniorboliger

Hvor Pignus står for tilsyn, byggestyring og koordinering af udførende entreprenører.

Læs mere

Projektopgave for developer

Nedrivning- og renoveringsprojekt i Hillerød af delvis fredede bygninger.

Dette projekt indeholder blandt andet:

 • Miljørapport
 • Miljøsanering
 • Stripning af 1300kvadratmeter fredet del af bygning
 • Nedrivning af øvrig del
 • Byggestyring og kvalitetssikring m.v.

Hvor Pignus står for tilsyn, byggestyring og koordinering af udførende entreprenører.

Læs mere

Miljøtilsyn

Bistand i forbindelse med handleplan for kommende asbestsaneringsopgave i boligblokke før nedrivning

Læs mere

Udearealer til rækkehusprojekt

Rækkehusprojekt for AHG Bolig

Belægning, LAR-løsning, hæk og græs samt fibergravning. 

Vi har bistået med projektledelse, tidsplanlægning m.v,

Læs mere

Miljørådgivning

Miljørådgivning og tilsyn i forbindelse med opgravning af gammel olietank

Læs mere

Ny forplads med granit til Novo Nordisk

Vi udfører projektledelse/projektstyring for en af vores tætte samarbejdspartnere Z-L

Læs mere

Flere nylige miljøsager

Vi har på det seneste ført tilsyn og lagt handleplaner for flere miljøsager, herunder asbestsager, hvor vi har bistået udførende med opgaven, hjulpet med myndihedsbehandling, prøvetagning m.v.

Læs mere

Kloakseparering for privat

I forbindelse med nyanlæg ønskede kunden kloakseparering for fremtidssikring. Vi har bistået med rådgivning, projektering og tilsyn samt myndighedsbehandling

Læs mere

Renovering og ombygning

Tryghedsskabende renovering og ombygning af S-togsperron.

Dette projekt indeholder blandt andet:

 • Byggestyring som projektansættelse
 • Miljøsanering
 • Nedrivning
 • Tømrer, murer, el m.v. til færdigt arbejde

Hvor Pignus står for tilsyn, byggestyring og koordinering af udførende entreprenører.

Læs mere

Projekt i Karlslunde, hvor der klargøres til 8 parceller

Nyt projekt i 3 etaper med nedrivning af alle bygninger samt efterfølgende byggemodning samt fremføring af vejanlæg og hovedforsyninger.

Her står Pignus også for tilsyn, byggestyring og koordinering af udførende entreprenører.

Læs mere

Tryghedsskabende renovering

Stipning af bygning på Køge havn, som indgår i et større byfornyelsesprojekt. Arbejdet er udført for en mangeårig kontakt, som vi tidligere har hjulpet med andre opgaver i andet regi. Blandt andet fjernelse af bunkers og flere bygværker på Køge Havn i forbindelse med det store udviklingsprojekt.
Læs mere